25/2018

Dynamika výcvikovej supervízie

článok prečítaný 235 x

Autor: Zita Michlerová

Súhrn

Autorka v práci zhrnula skúsenosti, úvahy a otázky o supervízii v rámci výcviku v dynamickej psychoterapii. Supervízia v základnom výcviku v psychoterapii má isté špecifiká a diferencie od supervízie „obvyklej“ psy-choterapeutickej praxe. Okolnosti organizácie supervízie, určenia jej hraníc, zameranie takejto supervízie, vý-ber supervízorov a iné okolnosti môžu prispievať ku kvalitnej príprave budúcich psychoterapeutov, ale môžu prinášať otázky, komplikácie prípadne aj nezdar v činnosti vzdelávacieho inštitútu, alebo frekventanta.

Kľúčové slová: supervízia, supervízor, frekventant, procesy v supervízii, individuálna a skupinová supervízia.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Centrálny konflikt, jeho realita a projekcie

Prečítané: 266x Hodnotenie: 5.0

1

Hraničná porucha osobnosti a mentalizácia

Prečítané: 23092x Hodnotenie: 5.0

2

Individuácia – cesta k sebe

Prečítané: 1671x Hodnotenie: 5.0

1

Integratívne neurovedecké aspekty vzťahovej väzby

Prečítané: 1705x Hodnotenie: 5.0

1

Intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia (IKDP)

Prečítané: 273x Hodnotenie: 5.0

2

Vyhľadávanie