27/2020

Psychodynamické aspekty používania sociálnych sietí na internete

článok prečítaný 603 x

Autor: Gabriel Hrustič

Sociálne siete na internete prenikli do našich životov len v nedávnej dobe a už zásadne menia a rozširujú formu našej sociálnej komunikácie. Aj v psychoterapeutickom kontexte sa stretávame s tým, ako naši klienti prinášajú do terapie svoje zážitky a zranenia z online komunikácie, ktoré majú už tak-mer rovnakú váhu ako tie, ktoré zažívajú tvárou tvár. V tejto práci chcem predstaviť psychodynamické pohľady na túto oblasť, nakoľko nám to môže pomôcť lepšie pochopiť sú-časnú dobu nových technológií a zachytiť príčiny meniacej sa spoločnosti. Psychologický výskum v tejto oblasti sa len rozvíja, no psychodynamické koncepty výrazne zaostávajú za výskumom psychológov z oblasti marketingu. Tí veľmi rýchlo pochopili, ako na sociálnych sieťach vytvoriť nové možnosti sociálneho marketingu, brand-developmentu, či ne-slávne známe psychografické prístupy v poli politického mar-ketingu.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Depresívna porucha a suicidalita

Prečítané: 2892x Hodnotenie: 5.0

1

L. Breger: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik

Prečítané: 316x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická charakteropatia moci

Prečítané: 310x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická porucha osobnosti – obranné mechanizmy

Prečítané: 391x Hodnotenie: 5.0

1

Narcizmus a „Follow your need“ – úvaha

Prečítané: 393x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie