27/2020

Skúsenosť s fenoménom úzkosti ako podielom pri vzniku stresu, CAN a PTSD u postihnutých detí

článok prečítaný 1752 x

Autor: Kamil Činovský, Igor Škodáček, František Böhmer

Autori sa zaoberajú podielom úzkosti pri vzniku funkčných porúch správania detí. Zvýšené prežívanie úzkosti kladú do súvisu s formujúcim sa typom osobnosti. Analyzujú adaptáciu a adjustáciu, akomodáciu a asimiláciu na stresujúce podmienky, ktoré vyvolávajú úzkosť. Popisujú odpovede organizmu na podmienky syndrómu CAN a traumy. V týchto podmienkach ide o prvotné úzkostné vnímanie reality, následný vznik sociálno-patologických javov agresivity. Uvádzajú názory psychoanalytických a behaviorálnych škôl na vznik neurotických porúch. Zaoberajú sa príčinou panickej poruchy a iných ochorení, pri ktorých zohráva úlohu úzkosť. Navrhujú sy CAN zaradiť ako samostatnú kategóriu do MKCh-11 z uvedených dôvodov.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie