27/2020

Skúsenosti s použitím sebaposudzovacej škály Symptom Checklist – 90 (SCL-90) na výberoch slovenských psychiatrických pacientov a bežnej populácie

článok prečítaný 2500 x

Autor: M. Bieščad, P. Szeliga

Štúdia prezentuje skúsenosti s výskumným použitím celosvetovo rozšírenou sebaposudzovacou škálou Symptom Checklist – 90 (SCL-90). Cieľom štúdie bolo priniesť deskriptívne dáta úrovne a variability distribúcií deviatich dimenzií SCL-90 a súhrnného ukazovateľa GSI v klinickom a bežnom výbere a ich štatistické porovnanie. Ďalším cieľom bol výpočet kritérií štatisticky a klinicky signifikantnej zmeny. Škála SCL-90 bola administrovaná výberu slovenských psychiatrických pacientov (n1=80) a respondentom z bežnej populácie (n2=80). Výbery boli vyrovnané z hľadiska veku a pohlavia. Obidva výbery sa vo všetkých deviatich dimenziách aj v súhrnom indexe GSI vysoko signifikantne líšili. V obidvoch výberoch skórovali ženy vyššie ako muži, tvarom svojich dimenzionálnych profilov sa však nelíšili. Pre klinickú prax odporúčame používanie hodnôt štatisticky a klinicky signifikantnej zmeny pre súhrny ukazovateľ GSI. Index spoľahlivej zmeny (RCI) mal pre GSI hodnotu 0,31. Cut-off skóre pre GSI dosahovalo hodnoty pre mužov 0,759 a pre ženy 1,140. Pre spresnenie týchto hodnôt je potrebný ďalší výskum.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 1/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie