27/2020

Sociálne psychologické aspekty tzv. reality show

článok prečítaný 2170 x

Autor: Igor Smelý

Táto práca sa pokúša pomocou sociálne psychologických metód a konceptov posúdiť možný vplyv mediálneho prostredia na jedinca (so zreteľom na tzv. reality show). Snaží sa posúdiť vplyv mediálnej skúsenosti, ako aj možné mechanizmy tohto vplyvu. Záverom autor konštatuje, že tieto vplyvy sú veľmi pravdepodobné opierajúc sa o overené sociálne psychologické hypotézy a rozsiahle sociologické prieskumy. V súvislosti so spoločensky a individuálne poškodzujúcim obsahom niektorých relácií predstavuje účasť na nich a ich sledovanie riziko vzniku alebo posilnenia individuálnej, ako aj sociálnej patológie.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie