27/2020

Mentálna anorexia u monozygotných dvojčiat

článok prečítaný 2661 x

Autor: Viera Horváthová, Elena Havlíčková

V práci opisujeme kazuistiku dvoch pacientiek, 13-ročných monozygotných dvojčiat s mentálnou anorexiou (MA). Cieľom práce je informovať odbornú verejnosť o tomto zriedkavom prípade. Autori opisujú špecifiká súvisiace so spoločným vznikom, trvaním a najmä s terapeutickými úskaliami ochorenia pacientiek – dvojčiat. Na klinickom obraze pacientiek demonštrujú komplikovanú psychopatológiu MA, zdôrazňujú obtiažnosť liečby MA a nevyhnutnosť komplexného (biopsychosociálneho) tereapeutického prístupu. Práca naznačuje aj niektoré etiopatogenetické súvislosti porúch príjmu potravy (PPP).

Kľúčové slová: mentálna anorexia, dvojčatá.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Depresívna porucha a suicidalita

Prečítané: 2901x Hodnotenie: 5.0

1

L. Breger: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik

Prečítané: 318x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická charakteropatia moci

Prečítané: 319x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická porucha osobnosti – obranné mechanizmy

Prečítané: 398x Hodnotenie: 5.0

1

Narcizmus a „Follow your need“ – úvaha

Prečítané: 402x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie