27/2020

Mentálna anorexia u monozygotných dvojčiat

článok prečítaný 3312 x

Autor: Viera Horváthová, Elena Havlíčková

V práci opisujeme kazuistiku dvoch pacientiek, 13-ročných monozygotných dvojčiat s mentálnou anorexiou (MA). Cieľom práce je informovať odbornú verejnosť o tomto zriedkavom prípade. Autori opisujú špecifiká súvisiace so spoločným vznikom, trvaním a najmä s terapeutickými úskaliami ochorenia pacientiek – dvojčiat. Na klinickom obraze pacientiek demonštrujú komplikovanú psychopatológiu MA, zdôrazňujú obtiažnosť liečby MA a nevyhnutnosť komplexného (biopsychosociálneho) tereapeutického prístupu. Práca naznačuje aj niektoré etiopatogenetické súvislosti porúch príjmu potravy (PPP).

Kľúčové slová: mentálna anorexia, dvojčatá.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie