27/2020

Depresívna pseudodemencia: koncepty a diagnostické postupy

článok prečítaný 4227 x

Autor: Ľubica Forgáčová

Podľa prieskumov takmer polovica starších pacientov s depresiou má príznaky dementného syndrómu, ktoré ustúpia spolu so zlepšovaním depresívnych príznakov. Takéto prípady sa tradične označujú termínom ”depresívna pseudodemencia“. V súvislosti s úvahami o jej príčinách sa objavuje tendencia k dichotomizácii (reverzibilita/ireverzibilita) alebo k predstave kontinua. V prvom prípade sa predpokladá, že kognitívna porucha u pacientov s pseudodemenciou je podmienená depresiou. Pseudodemencia je prechodná a nereprezentuje skutočnú cerebrálnu dysfunkciu. V druhom prípade sa vychádza z predpokladu, že depresia je prvou manifestáciou poškodenia mozgu, ktoré smeruje k demencii. V klinickej praxi treba odlíšiť pseudodemenciu od raných štádií demencie Alzheimerovho alebo vaskulárneho typu. Do úvahy prichádzajú najmä klinické metódy (klinický obraz, priebeh, neuropsychologické testy) a potenciálne aj vyhodnocovanie neurobiologických paramerov.

Kľúčové slová: pseudodemencia, depresia v starobe, depresívna pseudodemencia, demencia.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (13)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie