27/2020

Farmakorezistentné depresie

článok prečítaný 2418 x

Autor: E. Žigová, J. Polyáková, J. Vido

Farmakorezistentná depresia je terapeutickým a prognostickým problémom aj u gerontopsychiatrických pacientov. Cieľom práce bolo zistiť ako je táto porucha zastúpená v spektre depresívnych porúch u našich hospitalizovaných starších pacientov, taktiež či jej výskyt koreluje s niektorým zo sledovaných ukazovateľov vybratého súboru. Je známym faktom, že v starobe sú častejšie ťažké formy depresií, je širšie spektrum psychopatologických príznakov, častejšia je rezistencia na liečbu a nepriaznivý až chronický priebeh. Častejšie sú tiež prítomné somatické faktory a príznaky. Tiež je vyššie riziko suicídia, vyššie riziko interakcie farmák, častejšie a nebezpečnejšie NÚ. Vykonali sme retrospektívnu klinickú štúdiu 497 pacientov Gerontopsychiatrického oddelenia Pinelovej nemocnice v Pezinku s následným vyhodnotením vopred postulovaných ukazovateľov a vzájomných korelácií percentuálnym vyjadrením. Výsledky analýzy korešpondujú s publikovanými výsledkami sledovaní farmakorezistencie, v značnej miere sa približujú k mladšej vekovej skupine. Pri našom sledovaní však nachádzame nižšie zastúpenie úplného vymiznutia príznakov depresie a závažnejší reziduálny psychopatologický stav.

Kľúčové slová: farmakorezistentná depresia, gerontopsychiatria, suicídium, liečba.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Depresívna porucha a suicidalita

Prečítané: 2892x Hodnotenie: 5.0

1

L. Breger: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik

Prečítané: 316x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická charakteropatia moci

Prečítané: 310x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická porucha osobnosti – obranné mechanizmy

Prečítané: 392x Hodnotenie: 5.0

1

Narcizmus a „Follow your need“ – úvaha

Prečítané: 394x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie