27/2020

Paranoidné príznaky u hospitalizovaných gerontopsychiatrických pacientov

článok prečítaný 2687 x

Autor: E. Kolibáš, V. Novotný

V práci autori podávajú prehľad údajov z gerontopsychiatrickej literatúry o paranoidných príznakoch v starobe. Literárne údaje konfrontujú s vlastnými zisteniami v súbore 107 pacientov vo veku 65 a viac rokov (priem. vek 76,45 r.), hospitalizovaných na Psychiatrickej klinike LFUK a FNsP v Bratislave. Zisťovali prítomnosť bludov a halucinácií, ktoré u pacientov vyvolali pocity ohrozenia a prípadné obranné alebo agresívne správanie sa.

Paranoidné príznaky sa zistili u 62,6% pacientov. Najčastejším typom paranoidných príznakov boli perzekučné bludy, ktoré boli prítomné u 54,2% všetkých pacientov. Autori predpokladajú, že na vzniku perzekučných bludov sa môžu podieľať aj psychologické a sociálne faktory, špecifické pre vyšší vek. Iné typy bludov (emulačné a hypochondrické) sa zistili u 12,1% pacientov. Z halucinácii sa boli najčastejšie vizuálne halucinácie, prítomné u 29% pacientov. Akustické halucinácie boli v sledovanom súbore podstatne zriedkavejšie – vyskytli sa u 17,8% pacientov.

Paranoidné príznaky dominovali v skupine paranoidných psychóz, ktorá sa diagnostikovala u 24 pacientov (22,4% súboru). U ďalších 43 pacientov (40,2% súboru) išlo buď o izolované paranoidné symptómy pri inom type psychickej poruchy – najčastejšie pri depresívnych poruchách – alebo paranoidné príznaky tvorili súčasť príznakov ďalšej (pridruženej) psychickej poruchy. Najčastejšie sa jednalo o tranzitorné kvalitatívne poruchy vedomia pri demenciách.

Autori konštatujú, že v odbornej literatúre stále diskutovaná problematika vzťahu schizofrénie k pozdným paranoidným psychózam nepatrí medzi najdôležitejšie témy v gerontopsychiatrtickej praxi. Najčastejším typom paranoidných psychóz v študovanomsúbore boli paranoické psychózy. Klinickým obrazom sa podobajú na paranoické psychózy u dospelých ľudí.

V odbornej literatúre sa diskutuje tiež o vzťahu medzi organickým poškodením mozgu a paranoidnými psychózami. Autori upozorňujú na vysokú pravdepodobnosť organickej poruchy konitívnych funkcií v skupine paranoidne – halucinačných psychóz a na vysokú prevalenciu paranoidných príznakov pri demenciách.

Kľúčové slová: gerontopsychiatria, paranoidné príznaky, paranoidné psychózy, halucinácie, organické poškodenie mozgu, demencia, depresívna porucha.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 1/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie