27/2020

Psychózy z okruhu schizofrénie a niektoré komponenty kvality života

článok prečítaný 1923 x

Autor: Dana Krajčovičová, Tatiana Čaplová

V súčasnosti sa v psychiatrii venuje veľ ká pozornosť subjektívnemu prežívaniu choroby pacientom a jej vplyvu na kvalitu života ako pacienta, tak aj jeho rodiny. V práci sa uvádzajú faktory, ktoré u chorých so psychózami z okruhu schizofrénie môžu ovplyvniť subjektívne prežívanie kvality života.

Cieľom práce bolo zistiť zmeny v subjektívnom prežívaní pohody počas psychofarmakologickej liečby, mieru spokojnosti s informáciami o farmakologickej liečbe a mieru spokojnosti s nefarmakologickými terapeutickými postupmi v dvoch súboroch pacientov s diagnózami F 20 a F 25 podľa MKCH-10. Použili sme škála SWN – Scale to measure subjective well-being under neuroleptic treatment, škálu BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale, ako aj vlastné dotazníky na sledovanie spokojnosti s informáciami o psychofarmakologickej liečbe a o spokojnosti s nefarmakologickými liečebnými postupmi.

V súbore 25 pacientov liečených v dennom sanatóriu (základný súbor) sme zistili štatisticky významnú redukciu (Z=2,04 p<0,05) negatívne formulovaných položiek škály SWN (Scale to measure subjective well-being under neuroleptic treatment), ako aj vyššiu spokojnosť s liečbou v porovnaní s kontrolným súborom (29 pacientov) liečených formou klasickej hospitalizácie. Na vyšší stupeň spokojnosti pacientov základného súboru mohli pozitívne vplývať pravidelné rehabilitačné a psychosociálne programy realizované v podmienkach denného sanatória.

Kľúčové slová: psychózy z okruhu schizofrénie, subjektívne prežívanie pohody počas psychofarmakologickej liečby, spokojnosť s liečbou, rehabilitačné a resocializačné programy.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie