27/2020

Trauma a posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálny prístup. Časť II. Kazuistika s diskusiou

článok prečítaný 2764 x

Autor: Jozef Hašto, Hana Vojtová

V kazuistickej štúdii autori ilustrujú použitie Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) a autogénneho tréningu (AT) v liečbe PTSP. EMDR sa použilo na zvládnutie florídnych symptómov, zatiaľ čo AT na posilnenie reziliencie pri pretrvávajúcom ohrození. Opierajúc sa o bio-psycho-sociálny model psychických ochorení diskutujú autori socio-politické a socio-psychologické aspekty tohto prípadu, ktorý zaťažil vzťahy medzi dvoma susediacimi národmi a vzťah národnej majority a minority v našej krajine. Pacientka dala súhlas k publikovaniu zistení a úvah autorov a veríme, že to prispeje k realistickejšiemu chápaniu tohto prípadu v spoločnosti.

Kľúčové slová: Posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálny model, psychoterapia, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, autogénny tréning, prípadová štúdia

 

In our case study, we illustrate the use of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) and Au-togenic Training (AT) in PTSD treatment. EMDR was used to manage the acute symptoms, while AT was used to enhance the resilience in persisting stress. Using the bio-psycho-social model of mental illness, we discuss the socio-political and socio-psychological aspects of this case that has put a burden on the relationship of two neighboring nations as well as on the relationship of the national majority and a minority within our country. Our patient consented to this report being published, and we hope that it will contribute to a more realistic evaluation of this event in society.

Key words: Posttraumatic stress disorder, Bio-psycho-social model, Psychotherapy, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Autogenic training, Case report

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (10)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie