27/2020

Trauma a posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálny prístup. Časť I: Teória

článok prečítaný 3688 x

Autor: Jozef Hašto, Hana Vojtová

Začlenenie diagnostickej kategórie posttraumatickej stresovej poruchy (PTSP) do Amerického a Medzinárodného diagnostického systému a definícia „mimoriadneho stresora“ zrejme prispeli k súčasnému rozvoju výskumu v oblasti psychotraumatológie. Bio-psycho-sociálny model sa javí byť najadekvátnejším prístupom s ohľadom na mnohoúrovňovosť tejto problematiky. Autori poskytujú prehľad súčasných výskumných nálezov. Viaceré vedecké štúdie sa zamerali na hľadanie efektívnych liečebných metód pre poruchy súvisiace s traumou. Efektivitu vykazuje farmakologický a psychoterapeutický prístup. V súčasnosti autori považujú psychoterapiu za významnejší terapeutický prístup k traumatogénnym poruchám.

Kľúčové slová: posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálny model, terapia, psychoterapia

Summary

Inclusion of the diagnostic category Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) into both the American and the international diagnostic systems, and defining the “exceptional stressor,” have probably contributed to the recent boom in psychotraumatology research. The bio-psycho-social model seems to be the most adequate account with regard to the multiple layers of the problematic. The authors provide an overview of recent research findings. Numerous scientific studies have focused on finding effective treatment methods for trauma-related disorders. Both pharmacological and psychotherapeutic approaches have been found effective. Nowadays the authors consider psychotherapy to be more essential in the treatment approach for traumatogenic disorders.

Keywords: Posttraumatic stress disorder, Bio-psycho-social model, Therapy, Psychotherapy

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (9)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie