27/2020

Výskumné zistenia v súvislosti so vzťahovou väzbou u adoptovaných detí

článok prečítaný 3032 x

Autor: Daniela Husovská

Prehľadová práca sa venuje vzťahovej väzbe u špecifickej skupiny detí - u osvojených detí. Tieto deti vzhľadom na minulé skúsenosti a zážitok straty vzťahovej osoby sú ohrozené v oblasti pripútania. Zvyčajne majú rôzne averzné skúsenosti, ktoré sa týkajú blízkych vzťahov. Výskumy sa deťom venujú s otázkou, ako tieto skúsenosti ovplyvňujú formovanie pripútania alebo jeho zmenu vplyvom prijatia do adoptívnej rodiny. V úvode sa autorka venuje metaanalýze dostupných štúdií vzťahovej väzby u prijatých detí. Pokračuje výskumom, ktorý sa zaoberá mentálnymi reprezentáciami u detí, ktoré zažili zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie. Pozorujú sa zmeny týchto reprezentácií po príchode do adoptívnej rodiny, aj po dvoch rokov života v nej. Posledná oblasť sú štúdie s deťmi z detských domovov/ústavov východnej Európy a vplyv väčšinou neosobnej starostlivosti na rozvoj vzťahovej väzby.

Kľúčové slová: vzťahová väzba, adopcia, mentálne reprezentácie, deprivácia

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie