27/2020

DSM-5 je tu!

článok prečítaný 4394 x

Autor: Peter Minárik

Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch, 5. vydanie (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition (DSM-5TM)) bol publikovaný 18. mája 2013, nahradil DSM-IV-TR, ktorý bol publikovaný v roku 2000. Proces vývoja DSM–5 začal s ambíciou poskytnúť novú paradigmu v psychiatrických diagnózach. V skutočnosti na konci DSM-5 nerealizoval paradigmu, ale skôr urobil prírastkové zmeny v celkovej štruktúre a v diagnostických kritériách pre niektoré psychiatrické poruchy.

Kľúčové slová: Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch, DSM

Summary
The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) was published on May 18, 2013, superseding the DSM-IV-TR, which was published in 2000. The DSM–5 development process started with a ambition to provide a new paradigm in psychiatric diagnosis. Indeed, in the end, DSM-5 did not implement a paradigm, but, rather, it made incremental changes in the overall structure, and in the diagnostic criteria for some psychiatric disorders.

Key words: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (17)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie