27/2020

Farmakoterapia pri hraničnej poruche osobnosti - teória a klinická prax

článok prečítaný 2468 x

Autor: Gabriela Vrbová

Prevalencia hraničnej poruchy osobnosti (BPD) sa udáva od 2 do 4% a tvorí asi 15-20 % psychiatrických pacientov, napriek tomu neexistuje zatiaľ jednotný názor na farmakologickú liečbu u tejto poruchy. Preto sme sa v práci snažili zosumarizovať poznatky z tejto oblasti s dôrazom na publikácie za posledných 10 rokov. Práca je prehľadom štúdií, meta - analýz a prác týkajúcich sa informácii z oblasti farmakológie hraničnej poruchy osobnosti. Použili sme vyhľadávanie v PubMede s použitím kľúčových slov „Borderline Personality disorder, pharmacotherapy, comorbidity“.
Oblasť porúch osobnosti si vyžaduje ešte veľa výskumu, nie len ohľadom farmakoterapie, ale aj uspokojivých kritérii diagnostiky, ako naznačujú Alternatívne modely porúch osobnosti v časti III DSM-5, biochemických kolerátov symptómov, psychosociálnych faktorov a iných premenných.

Kľúčové slová: farmakoterapia, komorbidita, hraničná porucha osobnosti

 

Summary
Prevalence of borderline personality disorders (BPD) was estimated at 2-4 % and accounts for about 15-20% of psychiatric patients; however there is no consensus about the pharmacological therapy for this disorder. Therefore, we tried to summarize knowledge in this field predominantly published over the last 10 years. The work is a review of studies, meta - analyzes and works relating to information in pharmacology borderline personality disorder. We used the PubMed search using keywords „pharmacotherapy, borderline personality disorder, comorbidity“.
Area of personality disorders requires more research, not only in terms of drug therapy, but also in terms of satisfactory diagnostic criteria, which are indicated by alternative models of personality disorders in part III, DSM -5. These are represented by biochemical correlates of symptoms, psychosocial factors and other variables.

Key words: Pharmacotherapy, Comorbidity, Borderline Personality Disorder (BPD)

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 1/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie