27/2020

Profesor MUDr. Vladislav Zikmund, DrSc., deväťdesiatročný

článok prečítaný 2822 x

Autor: MUDr. Fedor Jagla, CSc., prof. MUDr. Igor Riečanský, DrSc.

Mnohoročný predseda Slovenskej spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu, nestor slovenskej psychiatrie a zakladateľ a významný predstaviteľ slovenskej psychofyziológie profesor MUDr. Vladislav Zikmund, DrSc., sa dožíva 90 rokov. Do povedomia širšej odbornej lekárskej verejnosti vstúpil pred viac ako 60 rokmi spoločne s doc. MUDr. Ivanom Ruttkayom–Nedeckým, DrSc., knižnou publikáciou o metóde psychobiografického rozboru životopisu, ktorá bola zameraná na hodnotenie nervovej a psychickej zdatnosti človeka zvládať životné záťaže. Touto metódou zistili významný vzťah medzi uvedenou zdatnosťou a začiatkom viacerých tzv. civilizačných chorôb, osobitne napr. koronárnej choroby srdca, ale aj viacerých ďalších. Výskumy robil viac rokov v úzkej spolupráci s viacerými klinickými pracoviskami a výskumnými ústavmi na súboroch vyše 500 chorých. Práce boli jedným z prejavov zamerania jubilanta na štúdium fyziologických základov a prejavov psychických procesov a na pôsobenie ľudskej psychiky na procesy a funkcie ľudského organizmu. Založením Oddelenia psychofyziológie na Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV (ÚNPF SAV) roku 1969 zaviedol u nás túto oblasť do vedeckého výskumu ako osobitnú disciplínu...

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (5)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie