27/2020

Zdravý vs. patologický narcizmus – pohľad psychiatra

článok prečítaný 1246 x

Autor: Andrea Heretiková Marshalová

Súhrn

Pojem narcizmus priniesol do psychologickej literatúry S. Freud. Existuje veľa definícií a typológií narcizmu. MKCH10 pracuje s kategoriálnym modelom a zaraďuje narcistickú poruchu osobnosti medzi špecifické poruchy osobnosti. DSM5 prináša aj alternatívny model narcistickej poruchy osobnosti založený na dimenzionálnom prístupe. Psychodynamická terapia narcizmu je ilustrovaná na prácach H. Kohuta a O. Kernberga. Farmakoterapia narcistickej poruchy osobnosti má primárne symptomatický charakter. Najčastejšie sú indikované antidepresíva a anxiolytiká.

Kľúčové slová: narcizmus, narcistická porucha osobnosti, diagnostické kritériá, MKCH10, DSM 5, psychoterapia, farmakoterapia.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie