27/2020

Zdravý vs. patologický narcizmus - pohľad psychológa

článok prečítaný 848 x

Autor: Anton Heretik, st.

Súhrn

Mýtus o Narkissovi má archetypálny význam, potvrdzuje, že individuálny narcizmus je odjakživa súčasťou ľudskej povahy. Naproti tomu spoločenský narcizmus je novým fenoménom, ktorý sa šíri vplyvom globalizácie, rozvojom komunikačných technológií a masmédií. Pre individuálny narcizmus ponúkame dvojdimenzionálny model tvorený dimenziami zdravý vs. patologický narcizmus a filobat vs. oknofil. Postavenie terapeutov na týchto dimenziách má veľký význam pre zvládanie protiprenosu a je výzvou pre výcvik terapeutov. Klientov v psychoterapii môže najčastejšie zaradiť do kvadrantu patologického a tenkokožieho narcizmu. V práci sú 2 ilustrácie práce s nevedomým materiálom – snom a imagináciou – u narcistických klientov. Cieľom psychoterapie z pohľadu 2dimenzionálneho modelu je posunúť klientov smerom ku zdravému narcizmu, ktorý je dôležitý pre náš sebaobraz a emočnú stabilitu.

Kľúčové slová: mýtus o Narcisovi, spoločenský narcizmus, individuálny narcizmus, 2dimenzionálny model narcizmu, psychoterapia narcizmu.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie