27/2020

Laické reprezentácie demencie a riziká jej stigmatizácie

článok prečítaný 1170 x

Autor: Jana Plichtová, Petra Brandoburová

Súhrn

Demencia je spojená s rizikom stigmatizácie osôb, ktorých sa týka. V našom príspevku uvádzame spôsoby jej reprezentácie a emočné reakcie na ňu, identifikované u laickej verejnosti. Realizovaných bolo 8 fokusových skupín so zapojením 50 participantov. Naše zistenia potvrdzujú, že dominujúci biomedicínsky model demencie a jeho dôsledky vyjadrené prostredníctvom rozšírených sociálnych reprezentácií sú pre osobu s demenciou značne redukcionistické, stigmatizujúce a dehumanizujúce. Výzvou tak zostáva do širšieho a aj odborného povedomia zavádzanie alternatívnych explanačných modelov demencie.

Kľúčové slová: demencia, stigma, sociálne reprezentácie, laická verejnosť, fokusová skupina.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie