27/2020

Psychiatrická morbidita zdravotníckych pracovníkov

článok prečítaný 3035 x

Autor: V.Novotný, I.André, A.Pleszak

 

Pracovník v zdravotníctve je dlhodobo a často celoživotne vystavený záťaži, ktorá ohrozuje nielen jeho telesné, ale aj duševné zdravie. Autori v práci prezentujú výber pacientov – zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli hospitalizovaní, resp. ambulantne liečení na Psychiatrickej klinike FN a LFUK v Bratislave v období 1998–1999. Ide o pomerne početnú, nezanedbateľnú skupinu pacientov, kde bolo zistené široké spektrum duševných porúch s jasnou dominanciou depresívnych stavov. Autori zistené výsledky analyzujú a diskutujú v širšom spoločenskom kontexte (tab. 4, lit. 7).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie