27/2020

Predstavenie Štúdie EDEN v podmienkach Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach

článok prečítaný 1779 x

Autor: H.Reguliová Daxnerová, D.Borošová, D.Korpová, P.Nawka

 

Autori v práci podávajú základné informácie o štúdii EDEN a jej východiskách. Plný názov štúdie znie:
Denná psychiatrická liečba? Alternatíva k hospitalizačnej liečbe, jej efektívnosť a minimalizovanie ďalšíchpotrieb starostlivosti. Cieľom štúdie je vyhodnotiť účinnosť psychiatrickej liečby v denných stacionárochv piatich európskych krajinách. Štúdia je založená na základnej hypotéze, že liečba v dennom stacionári jerovnako efektívna ako nemocničná liečba (tab. 3, lit. 4).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie