27/2020

Agresivita a masmédiá

článok prečítaný 1847 x

Autor: T.Rakús, A.Rakús

 

Mnohé formy agresívneho správania naučeným vzorcom sociálneho správania, naučeným spôsobom reagovania na určitý súbor podnetov z predtým pozorovaných situácií. Osvojenie si pozorovaného agresívnehosprávania pritom (okrem iného) závisí aj od toho, či je toto správanie odmenené, potrestané, alebo nepovšimnuté: pozorovaný agresívny model správania, najmä ten, ktorý je sociálne odmenený, evokuje aleboaktivizuje agresívne správanie u pozorovateľa. Sledovanie mediálne sprostredkovaného násilia vedie k frekventnejšiemu agresívnemu správaniu, a to najmä v prípade osobností ešte nezrelých (deti a mládež), mravnea kultúrne zanedbaných. Cieľom práce je nielen pohľad na úlohu masmédií vo vzťahu k ľudskej agresivite,ale aj apel na odbornú pospolitosť, aby upozorňovala na možnosti a riziká masmediálneho ovplyvňovaniaspoločenstva (lit. 9).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie