27/2020

Etické dilemy v psychoterapii

článok prečítaný 3599 x

Autor: I. Smelý

 

V rámci psychoterapeutickej práce vznikajú situácie, pri ktorých terapeut a pacient zastávajú odlišné morálne hodnoty. Zvládanie takýchto situácií a ich reflexia psychoterapeutom sú dôležitou súčasťou procesu vlastnej psychoterapie. Autor v článku venuje pozornosť tomuto problému zo vzťahového hľadiska, pretože vzťah sa považuje za nevyhnutnú súčasť akejkoľvek psychoterapeutickej práce. Dôležitými súčasťami pri riešení etických dilem zo strany terapeuta v psychoterapii sú: sebareflexia terapeuta, uvedomenie si hodnotových súdov svojich aj pacientových, autenticita a empatia terapeuta, otvorenosť k práci v rámci terapeutického vzťahu aj napriek hodnotovým rozdielom. Problémy, ktoré napriek týmto východiskám môžu nastať, reflektuje aj predložená práca.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie