27/2020

Stereotaktická psychofyziológia mozgu – príspevok k poznaniu pamäti a mozgových hodnotiacich funkcií

článok prečítaný 1986 x

Autor: M. Bernadič, J. Pogády, P. Nádvorník

 

Niekdajšia intuitívna predstava o „vis aestimativa” ako hodnotiacej schopnosti mozgu, ktorá preverovala všetky vstupy do mozgu, sa presadila a zdokonalila pri logickej analýze vzniku, priebehu a stereotaktickej liečbe porúch správania. Psychostereotaktickým operáciám na úrovni hypotalamu, limbickej sústavy a na najvyššej etáži mozgu sa podrobilo 209 pacientov. Rozborom výsledkov sa zistilo, že každý podnet v mozgu okamžite podlieha hodnoteniu, ktoré má chrániť integritu organizmu a jeho funkcií. Na rôznych úrovniach mozgu počas jeho vývoja vykonávajú hodnotiace funkcie v rôznom rozsahu rôzne mozgové štruktúry od hypotalamu až po neokortex – vždy v spojení s pamäťou. Výsledok slúži pre výber odpovede (odvetná reakcia). Do obrovskej ľudskej pamäti sa na najvyššom stupni vývoja zaznamenávajú všetky výsledky rozhodnutí a všetky poznatky získané v priebehu života. Suma týchto poznatkov – vedomie – je oporou nielen pre hodnotenie podnetu, ale aj pre výber odvetnej reakcie.

Psychostereotaxia sa stala metódou poznania organizácie psychickej činnosti mozgu a v spojení s psychofyziológiou a patofyziológiou obsiahla novú úroveň psychofyziológie mozgovej činnosti. Účinnosť psychostereotaxie závisí od stupňa zásahu do hodnotiacich a pamäťových systémov mozgu (lit. 15).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie