27/2020

Súčasná psychoterapeutická scéna v SR (výsledky ankety členov SPS)

článok prečítaný 1614 x

Autor: A. Heretik, st., A. Heretik, ml.

 

Psychoterapeutická scéna na Slovensku prešla po roku 1989 búrlivým vývojom. Jej súčasný obraz sa autori pokúsili zmapovať pomocou ankety u členov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS). Na anketu zverejnenú v bulletine SPS reagovalo 110 respondentov, čo je asi pätina členskej základne. Psychoterapeuti sú nerovnomerne distribuovaní z hľadiska rodu, pregraduálneho vzdelania, rokov praxe a regiónu pôsobenia. V súbore bolo 77,3% žien a 22,7% mužov. 60% tvorili psychológovia, 25,4% lekári, 14,6% odborníci s iným pregraduálnym vzdelaním. Distribúcia rokov praxe bola nerovnomerne rozložená s dvoma vrcholmi okolo 5 a 25 rokov praxe po skončení školy. Takmer polovica psychoterapeutov pôsobí v bratislavskom regióne, asi 10% v košickom kraji, v ostatných regiónoch je zastúpenie okolo 5%. Až 47,1% respondentov vykonáva psychoterapeutickú prax v neštátnom zdravotníctve, alebo súkromnej praxi. 81,8% probandov absolvovalo dlhodobý výcvik v psychoterapii, z toho 40% v dynamickej psychoterapii, 18,2% v kognitívnobehaviorálnej psychoterapii, podiel ostatných výcvikov bol menej ako 10%. Krátkodobé výcviky boli zamerané hlavne na metódy, ako sú hypnóza, relaxačné techniky, jednotlivé metódy kognitívno-behaviorálnej, systemickej psychoterapie a neverbálne techniky. Ako teoretickú orientáciu uvádzajú respondenti v 57,3% dynamickú psychoterapiu, v 33,0% kognitívno-behaviorálnu psychoterapiu, v 25,2% sugestívne metódy, v 19,4% katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu, v 14,6% systemickú psychoterapiu, v 9,7% rogeriánsku psychoterapiu. Výsledky sú v mnohom porovnateľné s nálezmi Prochasku a Norcrossa v USA, vrátane rozdielov medzi psychológmi a psychiatrami. Sú však smery napr. klasická psychoanalýza a interpersonálna psychoterapia, ktoré na našej scéne prakticky chýbajú (obr. 10, lit. 3).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie