27/2020

Využitie kresby liečby ľudskej postavy na sledovanie efektu liečby v psychiatrii

článok prečítaný 2013 x

Autor: Tatiana Čaplová, Dana Krajčovičová, Zuzana Hapalová

Cieľom našej práce bolo zistiť, či sa zmeny klinického stavu u 45 pacientov (23 mužov, 22 žien) s diagnózou schizofrénie prejavia v sériách kresieb ľudskej postavy a aký charakter tieto zmeny budú mať. Výskum sa realizoval počas 6-týždňového rehabilitačno-resocializačného pobytu v podmienkach denného stacionára. Na hodnotenie závažnosti psychickej poruchy a na hodnotenie stupňa zlepšenia stavu pri ukončení pobytu sa použila škála Clinical Global Impression – CGI (Guy, 1976). Na hodnotenie zmien v sériách kresieb ľudskej postavy boli použité vybrané položky Dynamického testu kresby ľudskej postavy (Hárdi, 1983). Medzi podsúborom 1 (pacienti s dĺžkou trvania psychickej poruchy do 5 rokov) a podsúborom 2 (pacienti s dĺžkou trvania poruchy viac ako 5 rokov) boli v priebehu liečby zistené štatisticky signifikantné rozdiely v kresbách ľudskej postavy ako formálneho, tak aj obsahového charakteru a zmeny v diferencovanosti kresby. Potvrdilo sa, že analýza série kresieb ľudskej postavy rozširuje spektrum možností hodnotenia zmien klinického stavu pacientov v priebehu liečby.

 

Kľúčové slová: schizofrénia, komplexný terapeutický prístup, zmeny klinického stavu, série kresieb ľudskej postavy

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie