27/2020

Koncept individuálnej adlerovskej psychoterapie z pohľadu hippoterapie

článok prečítaný 1807 x

Autor: Stanislava Tílešová

Hippoterapeuti vo svete už rozpracovali problematiku psychologických škôl v rámci ich aplikácie počas hippoterapie, avšak adlerovská psychológia nenašla zatiaľ medzi odborníkmi venujúcimi sa tejto problematike svoje miesto. Preto poukazujeme na uplatnenie Adlerových myšlienok pri terapeutickej práci s koňmi. Praktický význam má predovšetkým používanie štyroch účelov správania u detí: získanie pozornosti, získanie moci, pomsta a rezignácia. Text poukazuje na vysoké uplatnenie základných adleriánskych princípov v hippoterapii. Avšak s tým rozdielom, že hippoterapia je výrazne motivujúca prirodzená, nácviková metóda a pre klientov má význam predovšetkým konfrontácia tu a teraz a nepotrebujeme klientov ”zaťažovať“ niekedy zbytočným a dekompenzačným boľavým analyzovaním minulosti. O čom svedčia aj skúsenosti psychiatrov. Analýza histórie je podľa našich skúseností potrebná predovšetkým pre terapeuta pracujúceho verbálnou cestou na pochopenie situácie. Klient potrebuje vkročiť podľa adleriánov do nových nepoznaných situácií novými vzorcami správania. To sa v rámci hippoterapie deje veľmi intenzívne. Analýzu hippoterapeut nemusí robiť, spozná veľmi rýchlo v interakciách v reálnych situáciách v činnosti, aké sú interakčné vzorce klienta a projikovaním aj životný štýl klienta. Kôň vyžaduje konštruktívne správanie od klienta. Kooperatívny a partnerský prístup je žiadúci a tak poznáme úspechy hippoterapie aj u ťažko postihnutých. Adleriáni pokladajú za terapeutickú zmenu transformáciu diagnostiky do činnosti. To sa v rámci hippoterapie ani inak nedá a klient musí používať neustále nové vzorce správania.

Kľúčové slová: hippoterapia, psychoterapia, adlerovská psychológia, liečba

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (13)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie