27/2020

Rozhovor v daseinsanalýze

článok prečítaný 1864 x

Autor: Jiří Růžička

Daseinsanalýza je psychoterapie, která vychází z jiného, než vládnoucího přírodovědeckého pojetí světa. V DA se obráží fenomenologicky vyjádřené úsilí porozumět bytí jako tomu, co nelze jakkoli vyložit ze jsoucna jakékoli jednotlivé věci či věcí úhrnem. Bytí je to, co se objevuje přede všemi věcmi, aniž by od nich bylo odloučeno nebo v nich obsaženo.

DA psychoterapie proto nemůže přijmout jako určující (aniž by popírala nebo znevažovala dílčí) ty směry a školy, které vysvětlují člověka, jeho zdravé nebo nemocné bytí z věci. Proto, opírajíc se o M. Heideggerovu fundamentální ontologii, zkoumá lidský pobyt, lidskou existenci ze zkušenosti pobytu (existence), života člověka ve světě v kontextuálním celku a jeho základních určeních.

To, co umožňuje člověku vědět o světě i o svém pobytu v něm je řeč, která se vždy uskutečňuje a stává smysluplnou v rozhovoru. Proto také DA považuje rozhovor za svoji výchozí i bazální léčebnou metodu.

Autor uvádí a charakterizuje některé základní aspekty rozhovoru, kterými jsou respektující naslouchání, rozumějící účast, bezpředsudečné přijetí a úcta, hledání smyslu, rozšiřující dotazování a hledání přiléhavého výrazu. Respektující naslouchání vychází z poznání, že člověk je řečí, a proto ji nemůžeme redukovat žádným výkladem, aniž bychom zároveň nepřevedli člověka na něco jiného, nežli čím bytostně je. Rozumějící účastí se rozumí spolubytí pacienta a psychoterapeuta v rozhovoru u vysloveného. Bezpředsudečné přijetí vychází z vědomí nezbytnosti se vystavit v rozhovoru smyslu řečeného autenticky, tedy vždy znovu nezatíženě a tudíž nově. Rozšiřující dotazování uvádí rozhovor do pobytu relevantních kontextů, hledáním výrazu se míní úsilí po přiléhavém výrazu nejen řečeného, ale také míněného.

Kľúčové slová: daseinsanalýza, psychoterapie, ontologie, existence, rozhovor

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie