27/2020

Tribalizace Západní civilizace a psychoterapia

článok prečítaný 1986 x

Autor: Jiří Růžička

Úvahy o psychoterapii jsou v tomto článku motivovány starostí o osud evropských tradic, zejména o osud smyslu evropské rodiny. Historické a kulturně antropologické zakořenění evropské rodiny autor váže k duchovním i společenským kořenům tří duchovních proudů: judaismu, antiky a křesťanství. Ukazuje, že výdobytky lidských svobod , práv i blahobytu z této tradice vzešly. Upozorňuje, že lidská společenství jsou charakteristická přítomností a působností rodových a kmenových principů a charakterizuje jejich rysy a zvláštnosti. Vidí, že evropská civilizace dala oběma formám nejen osobité vyústění, ale po celá staletí mezi nimi vytvářela rovnovážné a vzájemně prostoupené vztahy.

Tato specifika i vzájemnou koexistenci spatřuje v unikátním československém systému výuky i provozování psychoterapie, na systému SUR. Spatřuje v něm základní rodové principy, které mají obecnou sociálně psychologickou platnost. Analyzuje jeho základní rysy a analogizuje je se situací v současné společnosti. Jeho zneklidnění se týká vzniklé nerovnováhy, kdy kmenové principy začínají převládat nad principy rodovými, což podle něho vede k tribalizaci celé Západní civilizace. Obrací se na psychoterapii a českou modalitu SUR nabízí jako ” laboratorní příklad“ soužití rodových i kmenových principů. Převahu jedněch nad druhými považuje v evropské tradici za nebezpečné – exemplární je převaha tribálních principů v minulém století v obou evropských totalitách. Tyto trendy považuje za nebezpečné nejen pro společnost, ale spatřuje v nich ohrožení lidské svobody, rozvoje ducha Západu i duchovního života lidí.

Psychoterapii pak připomíná její povinnost se zamýšlet v systematické sebereflexi sama nad sebou i nad smyslem i důsledky vlastního působení. Psychologii pak upozorňuje na možnosti, které ji skýtají společensko vědní poznatky k dalšímu, jí přísluše jícímu zkoumání.

Kľúčové slová: psychoterapie, kmunitě skupinová psychoterapie, SUR, kmeny, klany, tribalizace, kultura, náboženství, dějiny

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie