27/2020

Skorá detekcia schizofrénie: súčasné dôkazy a perspektívy do budúcnosti

článok prečítaný 1865 x

Autor: MUDr. Monika Janíková

Skorá detekcia schizofrénie: súčasné dôkazy a perspektívy do budúcnosti

Heinz Häfner, Kurt Maurer (World Psychiatry 5, 2006, č. 3, s. 130-138)

Autori práce zozbierali poznatky z minulosti a výsledky štúdií zaoberajúcich sa identifikáciou rizikových pacientov ohrozených psychotickým ochorením a včasnými intervenciami, ktoré môžu nástup ochorenia spomaliť či oddialiť. Výskum včasného priebehu schizofrénie identifikoval prepsychotickú prodromálnu fázu (štádium) (trvanie cca 4,8 r.) a psychotickú prefázu (trvanie cca 1,3 r.). Porovnávanie ...

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie