27/2020

Závažnosť suicidálneho rizika v korelácii s religiozitou u depresívnych pacientov na Slovensku

článok prečítaný 2090 x

Autor: Mária Krížová

Práca sa venuje suicidalite, pretrvávajúcemu celosvetovému problému zdravotníctva, zasahujúcemu do všetkých klinických odborov medicíny, medzi ktorými má psychiatria popredné miesto. Cieľom výskumu bolo sledovať suicidálne riziko v korelácii so známym protektívnym faktorom – religiozitou v rizikovej skupine – u 102 psychiatrických pacientov s diagnostikovanou depresívnou poruchou. Zvláštnu pozornosť sme venovali etiológii a hĺbke depresie ako možným participujúcim faktorom. Na sledovanej vzorke pacientov sme zároveň skúmali demografické charakteristiky v korelácii so suicidálnym rizikom s pokusom o identifikáciu ” najrizikovejšej“ skupiny z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, zamestnania a rodinného stavu s porovnaním so slovenskými štatistickými údajmi.

Napriek tomu, že v sledovanej vzorke pacientov bolo riziko suicidálnej aktivity medzi veriacimi a neveriacimi (resp. nepraktizujúcimi náboženstvo) približne rovnaké, ” dôvody pre život“ boli u veriacich jednoznačne intenzívnejšie a motivácia k životu silnejšia. Signifikantnú odlišnosť v prospech veriacich sme zaznamenali nielen v predpokladanom okruhu otázok morálnych, ale prekvapujúco aj v iných sledovaných motivujúcich doménach typu rodina, vzťah k suicídiu či obavy zo sociálneho odmietnutia.

Prácu pokladáme za prierezovú štúdiu na pomerne malej vzorke pacientov, ale s motiváciou k aktívnemu prístupu ku každému potenciálne rizikovému pacientovi so skúmaním jeho individuálnych ”dôvodov pre život“, čo môže významne prispieť k orientácii v ďalšom terapeutickom postupe (obr.11, tab.12, lit. 33).

Kľúčové slová: suicídium, suicidalita celosvetovo, suicidalita v SR, rizikové a protektívne faktory, religiozita, depresia – suicidalita – religiozita.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Domáce násilie

Prečítané: 3418x Hodnotenie: 5.0

1

Editoriál

Prečítané: 1231x Hodnotenie: 5.0

1

K životnému jubileu profesora Jozefa Hašta

Prečítané: 1840x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie