27/2020

Náčrt možností odborných intervencií sociálneho pracovníka v kontexte komprehenzívnej rehabilitácie klientov s psychickými ochoreniami

článok prečítaný 3193 x

Autor: Vladimír Hambálek

Cieľom príspevku je predstaviť vybrané intervencie sociálnej práce v kontexte komprehenzívnej rehabilitácie klientov s psychickým ochorením. Konkrétne opíšeme východiská komprehenzívnej rehabilitácie a teoretické pozadie sociálnej práce v súvislosti so špecifikami cieľovej skupiny. V druhej časti textu stručne charakteri zujeme komplex intervencií sociálneho pracovníka v rámci individuálnej prípadovej práce, v rámci sociálnej práce so skupinami a niektoré východiská a modely práce s komunitou. Cieľom príspevku je náčrt rôznorodých možností intervencie sociálneho pracovníka v rezidenciálnej aj komunitnej starostlivosti. Kladieme si za cieľ predstaviť aj niektoré špecifiká, ktorými môže sociálny pracovník obohatiť prácu multiprofesionálneho pomáhajúceho tímu (lit.12).

Kľúčové slová: sociálna práca, rehabilitácia, psychiatria, pacient s psychickým ochorením, model práce, komunita.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (22)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie