27/2020

Diagnostika a diferenciálna diagnostika disociatívnych a iných traumou podmienených porúch

článok prečítaný 2005 x

Autor: Suzette Boon

Namiesto súhrnu 

Suzette A. Boon, PhD., (1949) je klinická psychologička a psychoterapeutka. Pracovala aj ako výskumníčka na Univerzite v Amsterdame (Psychiatrická klinika). Špecializuje sa diagnostiku, liečbu a výskum následkov komplexnej psychotraumatizácie. Aktuálne pracuje ako supervízorka a psychoterapeutka v Top Referent Trauma Centre (TRTC) v Holandsku. Preložila a validizovala holandskú verziu štruktúrovaného klinického interview pre DSM-IV – disociatívne poruchy (SCID-D) a PhD. získala v roku 1993 za dizertačnú prácu „Mnohopočetná porucha osobnosti v Holandsku“. Publikovala niekoľko kníh, kapitol a mnoho článkov o diagnostike a liečbe disociatívnych porúch.

Nedávno vytvorila spolu s Draijer and Matthess nové diagnostické Interview pre disociatívne poruchy a traumou podmienené symptómy (Interview for Dissociative Disorders and Trauma-related Symptoms (IDDTS). Vytvorila aj manuál pre nácvik zručností u pacientov s komplexnými disociatívnymi poruchami. Je zakladajúcou prezidentkou Európskej spoločnosti pre traumu a disociáciu (ESTD) a Medzinárodná spoločnosť pre traumu a disociáciu (The International Society for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD) ju ocenila viacerými cenami za jej príspevok k diagnostike, liečbe, výskumu a vzdelávaniu na poli disociatívnych porúch.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie