27/2020

Problematika spolupráce a nespolupráce u pacientov v podmienkach denného sanatória

článok prečítaný 1837 x

Autor: Dana Krajčovičová, Tatiana Čaplová

 

Autorky analyzujú problémy so spoluprácou v podmienkach denného sanatória PK UNB v Bratislave. Do súboru bolo zaradených 193 pacientov doliečovaných v podmienkach denného sanatória (DS) v rokoch 2004 – 2008. Išlo prevažne o pacientov s diagnózami z okruhu schizofrénie (174 pacientov) a afektívnych porúch (33 pacientov). Problémy so spoluprácou sa zistili u 39 pacientov (20,2 %). V závere práce autorky poukazujú ma dôsledky nespolupráce pacientov v priebehu liečby (nevyhnutnosť spätného prekladu na posteľové oddelenie pre zhoršenie stavu, svojvoľný odchod zo sanatória atď.) a na možnosti jej ovplyvnenia (psychoedukačné programy, psychoterapeutická intervencia, práca s rodinou).

Kľúčové slová: kompliancia, adherencia, doliečovanie psychóz v podmienkach denného sanatória, dôsledky nespolupráce,

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie