27/2020

Kde sa normálne končí a patologické začína pri poruchách príjmu potravy

článok prečítaný 2113 x

Autor: Marta Somogyiová, Anton Heretik jr.

Cieľom práce je vytvoriť priestor pre úvahy o vymedzení porúch príjmu potravy voči norme cez uvažovanie o skupine pacientov s narušeným postojom k jedlu a jej porovnaním s patológiou stravovania. Autori sa snažia priblížiť danú tému z rôznych uhlov pohľadu, aby ju podchytili v celej jej komplexnosti. V článku postavili niekoľko hypotéz, pričom hľadajú odpovede na otázky, ktoré sa objavia pri rôznych perspektívach nazerania na sledovanú vzorku.

Kľúčové slová: poruchy príjmu potravy, skupina s príznakmi porúch príjmu potravy, model kontinuity, model diskontinuity.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (5)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie