27/2020

Psychiatrické, psychologické, sociálne a ekonomické aspekty nezamestnanosti

článok prečítaný 5058 x

Autor: Klára Žatkovičová, Ivan Dóci

Výskumné práce a odborné štúdie dokazujú, že masový vývoj nezamestnanosti spôsobuje nielen vážne ekonomické problémy štátu a jednotlivcom, ale osoby postihnuté nezamestnanosťou majú aj sociálne, psychologické a psychiatrické problémy. Okrem toho môže byť narušené aj fyzické zdravie nezamestnaných a so zvyšujúcou sa nezamestnanosťou sa zvyšuje aj riziko prítomnosti niektorých nežiaducich sociálno-patologických javov, ako sú napríklad zneužívanie alkoholu a drog, kriminalita, rozvodovosť, domáce násilie. Práca podáva prehľad literatúry o vyššie uvedenom so zameraním na súčasnú situáciu na Slovensku.

Kľučové slová: nezamestnanosť, sociálne dôsledky v nezamestnanosti, psychologické dôsledky nezamestnanosti, duševné zdravie a nezamestnanosť.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (26)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie