27/2020

Vplyv hluku na psychiku človeka a zvládanie stresu

článok prečítaný 3096 x

Autor: Lucia Kuzmová, Tatiana Kimáková, Marián Bernadič, Miron Kuzma

V posledných rokoch došlo k výraznému vzostupu hlukových hladín v životnom prostredí. Negatívny účinok hluku pôsobí na ľudský organizmus ako celok. Zasahuje nie len fyzickú ale aj psychickú stránku človeka. Duševne zdravý človek je schopný zvládať požiadavky života. V jeho živote však často pôsobí toľko rozličných, často nepriaznivých faktorov či okolností, že jeho schopnosť vyrovnať sa s nimi môže byť ohrozená. Jedným takýmto faktorom je aj hluk. V štúdii realizovanej v roku 2012 sme zisťovali formou dotazníkového prieskumu u obyvateľov Košíc subjektívne vnímanie hluku v životnom prostredí, životný štýl, zdravotný stav respondentov a na akej ulici v Košiciach bývajú. Dotazník obsahoval 71 otázok. Bolo oslovených 479 obyvateľov Košíc – 151 (31 %) mužov a 328 (69 %) žien. Výsledky boli spracované a na vyhodnotenie dát sa použili základné matematické štatistiky. Pri výpočte odhadu relatívneho sa zistilo, že respondenti, ktorí bývajú v uliciach kde je intenzita hluku do 67 dB, 2,5 krát častejšie užívajú lieky na upokojenie ako respondenti v uliciach s intenzitou hluku do 47 dB (RR = 2,54, 95 % CI - 1.0828 do 5.9840, p = 0.0322). V štúdii sa preukázal narastajúci počet respondentov trpiacich na zášklby v závislosti s narastajúcou intenzitou hluku. Približne 10 – 20 % populácie je možné označiť ako vysoko senzitívnu (reagujúcu vysoko senzitívne aj na hluk miernej intenzity) a približne rovnakú časť (10 – 20 %) ako tolerantnú (nevadí im ani hlasný hluk). Pre ostatných 60 – 80 % platí, že kvantita reakcie približne zodpovedá kvalite podnetu. Miera citlivosti u respondentov z Košíc poukazuje na to, že 12 % respondentov je extrémne citlivých a mierne citlivých je 60 % respondentov. Zo štúdie tiež vyplýva, že so vzrastajúcou intenzitou hluku mierne narastá počet respondentov, ktorí prekonali syndróm vyhorenia.

Kľúčové slová: životné prostredie, životný štýl, zdravie, hluk, kvalita života, psychika, syndróm vyhorenia

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (11)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie