27/2020

Subjektívny wellbeing pri antipsychotickej liečbe a jeho dôležitosť pre komplianciu

článok prečítaný 2425 x

Autor: Slávka Dubinská

Pacientov pohľad na antipsychotickú liečbu bol dlhý čas opomínaný. Až vývoj nových liečiv posilnil aj vedecký záujem o túto tému. Súčasný výskum považuje subjektívny wellbeing za výrazne podmieňujúci faktor pri výbere antipsychotika a snaží sa tak zlepšovať spoluprácu pacienta. Nonadherencia k liečbe výrazne ovplyvňuje výsledky liečby a zvyšuje riziko relapsu. Individualizovaný prístup sa sústreďuje na psychopatológiu, postoje k užívaniu lieku a náhľad na chorobu. Používa validizované škály a kladie dôraz na vzťah lekár – pacient. Prehľadový článok sa sústreďuje na koncept subjektívneho wellbeing, jeho rozvoj a klinický význam.

Kľúčové slová: subjektívny wellbeing. spokojnosť s liečbou, kompliancia, teoretické modely, vzťah lekár-pacient

 

The patient s perspective of antipsychotic treatment was largely neglected for a long time. Scientific interest in this field of strong clinical relevance strated mainly with the development of novel antpsychotics. Recent research indicates that subjective wellbeing is a major determinant of medication compliance. There is evidence medication nonadherence is the most important risk factor regarding psychotic relapse. An individualized approach is addressed to psychopatology, attitudes towards medication and insight of illness. Good construct validity scales are used and there is the impact of the doctor-patient relationship. This review article is focused on the concept of sebjective wellbeing, its development and clinical relelevance.

Key words: subjective wellbeing, satisfaction with treatment, compliance, theoretic models, doctor-patient relationship

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie