27/2020

Medicína a štatistika (1)

článok prečítaný 2247 x

Autor: Peter Minárik

Štatistika má dôležitú úlohu aj v medicíne, vrátane klinického výskumu, epidemiológie, súdneho lekárstva, laboratórnej medicíny a verejného zdravotníctva. Pracovníci v zdravotníctve sú užívatelia medicínskeho výskumu. Aby lekár mohol praktizovať medicínu založenú na dôkazoch, musí byť oboznámený s princípmi štatistiky, ale nie nevyhnutne so štatistickými vzorcami. Tento článok sa zaoberá základnými štatistickými pojmami - relatívnym rizikom, znížením relatívneho rizika a znížením absolútneho rizika.

Kľúčové slová: štatistika, relatívne riziko, zníženie relatívneho rizika, zníženie absolútneho rizika

 

Summary

Statistics has important role in medicine, including clinical research, epidemiology, forensic medicine, laboratory medicine and public health. Health care practitioners are consumers of medical research. In order to practice evidence-based medicine physicians needs to be familiar with statistical principles, but not necessarily with statistical formulas. This paper deals with the basic statistical terms – relative risk, relative risk reduc-tion and absolute risk reduction.

Key words: statistics, relative risk, relative risk reduction, absolute risk reduction

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (7)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie