27/2020

Psychedelikami augmentovaná psychoterapia - stručný prehľad súčasných poznatkov a vyhliadky do budúcnosti

článok prečítaný 2929 x

Autor: Martin Šurkala

Súhrn

V nasledujúcom článku bude uvedený prehľad k téme v súčasnosti sa znovu objavujúcej psychedelickej resp. psycholytickej psychoterapie. Spomenie sa historické pozadie a štyri piliere, o ktoré sa opiera súčasný výskum psychedelikami augmentovanej psychoterapie. V texte bude popísaný farmakologický účinok, jeho neurobiologické mechanizmy ako aj teoretický základ, na ktorom táto nekonvenčná psychoterapia stavia. Ďalej budú predstavené dve psychedelické látky s ich terapeutickými indikáciami a sľubnými výsledkami (MDMA, psilocybín), ktoré sú momentálne najintenzívnejšie skúmané; okrajovo bude spomenutý ketamín. Nasledujúci prehľad žiaľ nezachádza do detailov, pretože by si to vyžadovalo oveľa väčší priestor a tak mnohé aspekty psychedelikami podporovanej psychoterapie museli byť opomenuté.

Kľúčové slová: psychedelická psychoterapia, MDMA, psilocybín, psychointegrátorová teória, neurobiológia

 

Summary
This review-article deals with the topic of psychedelic/ psycholytic psychotherapy, which is a reemerging issue nowadays. Historical background will be discussed here, as well as four cornerstones of the psychedelic augmented psychotherapy. Pharmacologic effect of psychedelics, its neurobiological mechanisms and theoretical background of this unconventional psychotherapy will be talked about in this article. Furthermore, the two currently most discussed psychedelic substances (MDMA, psilocybin) with their therapeutic indications and promising results will be characterized; ketamin will be mentioned only marginally. Unfortunately, following review cannot go into further details, as this would require a lot more generous space. Hence, many aspects of the psychedelics assisted psychotherapy had to be omitted.

Key words: psychedelic assisted psychotherapie, MDMA, psilocybin, psychointegrator-theory

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (13)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie