27/2020

Neurálne mechanizmy výberu partnera: hypotéza

článok prečítaný 1860 x

Autor: Helen Fisher, Arthur Aron, Debra Mashek, Haifang Li, Greg Strong, Lucy L. Brown

Súhrn

Vedci opísali mnoho fyzických a behaviorálnych charakteristík, s ktorými sa stretávame u vtáčích a cicavčích druhov pri vábení partnerov. Ale mechanizmy v mozgu, vďaka ktorým sa jedinci rovnakého druhu stávajú vzájomne atraktívnymi sú neznáme. Tento článok uvádza, že existujú dva aspekty vo výbere partnera/ky, ktoré sa vyvinuli spoločne: 1)charakteristiky, ktoré sa vyvinuli u jedincov, ktorí sa prejavujú ako,, producenti“ (display producer), snažiaci sa upútať partnera/ku a 2) korešpondujúce neurálne mechanizmy u jedincov, prejavujúcich sa ako,,volitelia“ (display chooser), ktorí sú lákaní týmito prejavenými vlastnosťami. Ďalej pojednáva o našom aktuálne prebiehajúcom projekte fMRI skenovania mozgu ľudí v čase romantickej atrahovanosti, pričom veríme, že ide o formu „atrahovanosti pri dvorení“, ktorá je spoločná pre rôzne druhy vtákov a cicavcov, so spoločným primárnym základným neurálnym mechanizmom výberu partnera u vtákov a cicavcov. V článku predpokladáme, že atrahovanosť počas dvorenia je asociovaná so zvýšenými hladinami centrálneho dopamínu a noradrenalínu a zníženými hladinami centrálneho serotonínu v dráhach odmeňovacieho systému v mozgu. Takisto sa zamýšľame nad tým, že atrahovanosť počas dvorenia (courtship attraction) je časťou trojjediného systému v mozgu pre párenie, reprodukciu a rodičovstvo. 1) Sexuálne pud sa vyvinul ako motivácia pre dvorenie u vtákov a cicavcov voči niekomu z špecifickému z druhu. 2) Systém atrahovanosti sa vyvinul, aby umožnil jedincom rozlišovať medzi potenciálnymi partnermi/kami na párenie a aby zameral aktivity dvorenia (courtship activities)na konkrétnych jedincov, čím umožňuje šetriť energiu a čas na párenie. 3) Neurálne okruhy pre väzbu (attachment) sa vyvinuli, aby umožnili jedincom plniť druhovo-špecifické rodičovské povinnosti.

Kľúčové slová: výber partnera; atrahovanosť; proceptivita; dopamín; fMRI skenovanie; neuronálne okruhy.

 

Summary

Scientists have described many physical and behavioral traits in avian and mammalian species that evolved to attract mates. But the brain mechanisms by which conspecifi cs become attracted to these traits is unknown. This paper maintains that two aspects of mate choice evolved in tandem: 1) traits that evolved in the “display producer” to attract mates and, 2) corresponding neural mechanisms in the “display chooser” that enable them to become attracted to these display traits. Then it discusses our (in-progress) fMRI brain scanning project on human romantic attraction, what we believe is a developed form of “courtship attraction” common to avian and mammalian species as well as the primary neural mechanism underlying avian and mammalian mate choice. The paper hypothesizes that courtship attraction is associated with elevated levels of central dopamine and norepinephrine and decreased levels of central serotonin in reward pathways of the brain. It also propses that court-ship attraction is part of a triune brain system for mating, reproduction and parenting. 1) The sex drive evolved to motivate birds and mammals to court any conspecifi cs. 2) The attraction system evolved to enable individuals to discriminate among potential mating partners and focus courtship activities on particular individuals, thereby conserving mating time and energy. 3) The neural circuitry for attachment evolved to enable individuals to complete species-specific parental duties.

Key words: mate choice; attraction; proceptivity; dopamine; fMRI scanning; brain circuits

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie