27/2020

Prekognitívne snívanie

článok prečítaný 909 x

Autor: Dušan Fábik

Cieľom príspevku je vymedziť pojem prekognitívne snívanie, jeho frekvenciu, typy a definovať jeho základné diferenciačné kritériá od bežného sna, ktorý nemá prediktívny predpoklad. Za hlavné znaky prekognitívneho sna považujeme zaznamenanie sna, pasivitu snívajúceho, detaily sna, absenciu poznatkov snívajúceho a nezá-vislosť od iných faktorov. Príspevok ďalej vo svetle výskumných prác a názorov odborníkov kriticky hodnotí reálnu existenciu prekognitívneho snívania. Zoskupuje názory odborníkov do štyroch oblastí, ktoré chápu pre-kognitívny sen ako dôsledok náhody, podvedomého vnímania, hraničných spánkových stavov a osobnostných faktorov. V závere autor konštatuje a spochybňuje výskyt prekognitívneho snívania ako reálnej možnosti na poznanie alebo predpovedanie svojej budúcnosti alebo budúcnosti iných.

Kľúčové slová: prekognitívny sen, kritériá, teórie prekognitívneho snívania.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (5)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Depresívna porucha a suicidalita

Prečítané: 2901x Hodnotenie: 5.0

1

L. Breger: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik

Prečítané: 318x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická charakteropatia moci

Prečítané: 319x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická porucha osobnosti – obranné mechanizmy

Prečítané: 398x Hodnotenie: 5.0

1

Narcizmus a „Follow your need“ – úvaha

Prečítané: 402x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie