27/2020

Stigmatizácia, sebastigmatizácia a diskriminácia psychicky chorých

článok prečítaný 2790 x

Autor: Dana Krajčovičová, Tatiana Čaplová

Súhrn

Autorky sa v prehľadovej práci zaoberajú problematikou stigmatizácie, sebastigmatizácie, diskriminácie vo všeobecnosti, ako aj vo vzťahu k psychicky chorým. Stigma je definovaná prítomnosťou negatívnej odchýlky, ktorou sa jedinec zreteľne odlišuje od normy. Jedinec môže byť stigmatizovaný z viacerých príčin, a to z dôvodu: fyzickej abnormity, telesnej choroby, sexuálnej orientácie, príslušnosti k určitej rase, etniku, národnosti či psychickej poruche. Sebastigmatizácia predstavuje proces, v ktorom jedinec prijíma negatívne stereotypy, súhlasí s ich obsahmi a očakáva negatívne posudzovanie zo strany okolia. Hlavné charakteristiky osôb so sklonom k sebastigmatizácii definovali Cloninger a kol. (1993) a iní. K prejavom sebastigmatizácie patrí najmä popieranie príznakov choroby, odkladanie návštevy lekára, zníženie adherencie a komplinancie, čo môže nepriaznivo ovplyvniť nielen diagnostiku, ale aj liečbu psychickej poruchy. Za účelom merania stupňa sebastigmatizácie sa využíva viacero škál, napr. škála ISMI – The Internalized Stigma of Mental Illness Scale, škála SSMIS The Self Stigma of Mental Illness Scale, škála DSSS The Depression Self Stigma Scale a i. Prejavy sebastigmatizácie sú zmapované u pacientov so schizofréniou a poruchami schizofrenického spektra, u afektívnych porúch, u pacientov s úzkostnými a neurotickými poruchami, menej u detí a adolescentov.
Stigma a sebastigmatizácia má nepriaznivý vplyv aj na príbuzných psychicky chorého, u ktorých sa rozvíja tzv. sekundárna (asociovaná) stigma. V práci sa poukazuje tiež na problematiku stigmatizujúceho pôsobenia odborníkov na psychické zdravie s následným maladaptívnym správaním sa chorého, napr. pri poruchách osobnosti.

V závere práce autorky poukazujú na význam programov na zvládanie diskriminácie a stigmatizácie, ako aj na význam antistigmatizačných kampaní, edukačných programov či svojpomocných skupín pôsobiacich v tejto oblasti.

Kľúčové slová: stigma, stigmatizácia, sebastigmatizácia, diskriminácia.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie