27/2020

Skrátený dotazník zapamätaného rodičovského správania ako výskumný a klinický nástroj s-E.M.B.U.

článok prečítaný 2505 x

Autor: Marta Poliaková, Veronika Mojžišová, Jozef Hašto

Cieľom práce je priblíženie nového dotazníka zameraného na zapamätané výchovné rodičovské správanie: s-E.M.B.U. Ide o skrátenú verziu pôvodného 81-položkového dotazníka E.M.B.U. s 15 subškálami a s doplňujúcimi dvomi otázkami týkajúcimi sa konzistencie a striktnosti výchovného rodičovského správania. s-E.M.B.U. pozostáva z 23 otázok zoskupených do 3 subškál – Odmietanie, Emočná vrelosť a Hyperprotektivita. Na otázky sa odpovedá zvlášť pre otca a zvlášť pre matku na 4-bodovej Likertovej škále. Uvádzame naše predbežné klinické skúsenosti a príloha obsahuje slovenský preklad s-E.M.B.U. spolu so skórovacím kľúčom.

Kľúčové slová: E.M.B.U., zapamätané rodičovské správanie, s-E.M.B.U., odmietanie, emočná vrelosť, hyperprotektivita

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Depresívna porucha a suicidalita

Prečítané: 2871x Hodnotenie: 5.0

1

L. Breger: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik

Prečítané: 294x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická charakteropatia moci

Prečítané: 289x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická porucha osobnosti – obranné mechanizmy

Prečítané: 362x Hodnotenie: 5.0

1

Narcizmus a „Follow your need“ – úvaha

Prečítané: 365x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie