25/2018

Niekoľko poznámok k pojmu psychické zdravie

článok prečítaný 1357 x

 

Práca sa zaoberá niektorými definíciami a charakteristikami zdravia všeobecne a psychického zdravia akoosobitnej stránky zdravia človeka. Poukazuje na niektoré prejavy iracionálnosti v myslení a správaní človeka,ktoré spochybňujú domnienku alebo názor, že k hlavným či rozhodujúcim kritériám psychického zdraviapatrí reálne vnímanie života a sveta a racionálne správanie. Viac sa zdôrazňuje schopnosť človeka korigovaťsvoje myslenie a správanie na základe rozumového zvažovania a skúsenosti (lit. 10) (Psychiatria, 9, 2002,č. 2).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie