25/2018

Niekoľko poznámok k pojmu psychické zdravie

článok prečítaný 1250 x

 

Práca sa zaoberá niektorými definíciami a charakteristikami zdravia všeobecne a psychického zdravia akoosobitnej stránky zdravia človeka. Poukazuje na niektoré prejavy iracionálnosti v myslení a správaní človeka,ktoré spochybňujú domnienku alebo názor, že k hlavným či rozhodujúcim kritériám psychického zdraviapatrí reálne vnímanie života a sveta a racionálne správanie. Viac sa zdôrazňuje schopnosť človeka korigovaťsvoje myslenie a správanie na základe rozumového zvažovania a skúsenosti (lit. 10) (Psychiatria, 9, 2002,č. 2).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Analýza teórií snívania

Prečítané: 3887x Hodnotenie: 5.0

1

Hraničná porucha osobnosti a mentalizácia

Prečítané: 23236x Hodnotenie: 5.0

2

Individuácia – cesta k sebe

Prečítané: 1724x Hodnotenie: 5.0

1

Intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia (IKDP)

Prečítané: 332x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie