27/2020

Niekoľko poznámok k pojmu psychické zdravie

článok prečítaný 1640 x

 

Práca sa zaoberá niektorými definíciami a charakteristikami zdravia všeobecne a psychického zdravia akoosobitnej stránky zdravia človeka. Poukazuje na niektoré prejavy iracionálnosti v myslení a správaní človeka,ktoré spochybňujú domnienku alebo názor, že k hlavným či rozhodujúcim kritériám psychického zdraviapatrí reálne vnímanie života a sveta a racionálne správanie. Viac sa zdôrazňuje schopnosť človeka korigovaťsvoje myslenie a správanie na základe rozumového zvažovania a skúsenosti (lit. 10) (Psychiatria, 9, 2002,č. 2).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Depresívna porucha a suicidalita

Prečítané: 2901x Hodnotenie: 5.0

1

L. Breger: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik

Prečítané: 318x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická charakteropatia moci

Prečítané: 319x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická porucha osobnosti – obranné mechanizmy

Prečítané: 399x Hodnotenie: 5.0

1

Narcizmus a „Follow your need“ – úvaha

Prečítané: 402x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie