27/2020

”Pain Medicine“ v pregraduálnej príprave lekárov

článok prečítaný 1605 x

Autor: Kulichová M., Bernadič M.

 

Analýza súčasného stavu výučby v oblasti bolesti, jej liečby a manažmentu v rámci pregraduálnej prípravymedikov sa na rôznych lekárskych fakultách v Európe veľmi odlišuje. Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave jeproblematika bolesti témou v rámci výučby patofyziológie, je obsiahnutá v učebných textoch z patofyziológie,ale aj v samostatnej monografii. Od roku 2000 je súčasťou študijného programu aj ako nepovinný voliteľnýpredmet (Diagnostika a liečba bolesti, 24 h, gestor M. Bernadič, vyučujúci M. Bernadič, A. Ondrejkovičová,M. Kulichová). Nielen na jednotlivých lekárskych fakultách, ale aj medzi rôznymi krajinami sa prístupk výučbe problematiky bolesti líši, no všeobecne možno konštatovať, že stav je neuspokojivý. Preto jednýmz hlavných bodov rokovania Výboru European Federation of International Association for Study of Pain 13.–14. apríla 2002 v Bruseli boli požiadavky na špecializáciu z manažmentu bolesti a zmena, resp. doplnenieštudijných programov lekárskych fakúlt o problematiku bolesti (”Pain Medicine“) (Psychiatria, 9, 2002,č. 2).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie