27/2020

Starostlivosť o dementného člena rodiny z pohľadu rodových tradícií na Slovensku

článok prečítaný 1793 x

Autor: E. Žigová, B. Sopko

 

Pri psychiatrickej liečbe starších pacientov (najmä s demenciou) narastá naliehavosť riešenia sociálnychproblémov. V spektre reakcií osôb, ktoré sa o týchto chorých starajú, alebo sa budú starať, je významnározmanitosť vyjadrujúca rôznu pripravenosť na záťaž a nároky vyplývajúce z opatery člena rodiny. Veľkýmproblémom je poznanie opatrovateľov, že nedokážu zabezpečiť starostlivosť na úrovni a v miere, ktorúpovažujú za optimálnu pre ich chorého člena rodiny. Rodové tradície sú na Slovensku veľmi silné a hodnotarodiny je stále veľká, čo má vplyv aj na postoje členov rodiny uvedených pacientov. Viaceré štúdie naSlovensku potvrdili stabilitu základných životných hodnôt. Väčšina respondentov sa domnieva, že v starobe jepovinnosťou detí splatiť rodičom ich starostlivosť a postarať sa o nich. Naše zistenia potvrdzujú dôležitú úlohurodiny v starostlivosti o jej starých členov. Napriek tomu pri opatere dementných pacientov pri narastanísymptómov choroby veľká časť opatrovateľov akceptuje ako jediné reálne riešenie umiestnenie chorého doústavu sociálnej starostlivosti. Ideálnym riešením je dostatok špecializovaných ústavov s odbornou pomocou, postavených funkčne k nárokom starostlivostii (tab. 1, obr. 11, lit. 8).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (6)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Depresívna porucha a suicidalita

Prečítané: 2870x Hodnotenie: 5.0

1

L. Breger: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik

Prečítané: 293x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická charakteropatia moci

Prečítané: 288x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická porucha osobnosti – obranné mechanizmy

Prečítané: 361x Hodnotenie: 5.0

1

Narcizmus a „Follow your need“ – úvaha

Prečítané: 365x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie