27/2020

Roberta L. Spitzera o možnosti zmeny homosexuálnej orientácie: hlas marginalizovaným v rámci sexuálnej minority

článok prečítaný 2171 x

Autor: P. Jedlička

 

V máji 2001 oznámil psychiater Robert L. Spitzer na kongrese Americkej psychiatrickej organizácie výsledky novej štúdie o možnosti zmeny homosexuálnej orientácie. Vyvolal tým diskusiu o etickej a medicínskej odôvodnenosti tzv. reorientačnej terapie. V článku stručne opisujem Spitzerov výskum a jeho dôsledky. Výsledky štúdie v rozpore s tradičnými predstavami naznačujú, že niektorí vysokomotivovaní jedinci, použijúc rôzne metódy, môžu uskutočniť podstatnú zmenu v mnohých ukazovateľoch sexuálnej orientácie a dosiahnuť dobre heterosexuálne fungovanie. Aj keď sa nedá vylúčiť isté skreslenie odpovedí účastníkov štúdie, je nepravdepodobné, že by sa ním dali vysvetliť všetky udávané zmeny. Psychoterapia by mala rešpektovať osobnú autonómiu pacientov a ich nemedicínske hodnotové rozhodnutia. Egodystonickí homosexuáli, ktorí vnímajú svoju príťažlivosť ako vnútorne neprijateľnú, by mali mať možnosť absolvovať reorientačnú terapiu, ak sa pre ňu rozhodnú. Spitzerove zistenia sa nesmú zneužívať na ospravedlňovanie násilnej liečby homosexuality.

Pacienti však majú právo minimalizovať svoje neželané pocity a rozvinúť svoj heterosexuálny potenciál (lit. 16).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie