27/2020

Vývoj názorov na blud

článok prečítaný 2888 x

Autor: Ľ. Forgáčová

 

Odborná literatúra už niekoľ ko desaťročí prináša stále novšie alebo revidované staršie teórie o vzniku a formovaní bludov. V zásade možno všetky rozčleniť do troch kategórií: 1. teórie kognitívne, 2. teórie psychodynamické a 3. teórie neurobiologické. Rôzne teoretické koncepty si nemusia navzájom protirečiť. Vďaka odlišným metódam, ktoré skúmajú rôzne aspekty vzniku bludu, môžu spoločne prispieť k jeho porozumeniu.

V súčasnosti možno konštatovať, že stále nie je objasnený mechanizmus vzniku bludu a dosiaľ nejestvuje jednotná definícia bludu. Opisujú sa len znaky bludu, ktoré tiež nie sú jednoznačne vymedzené a netvoria vlastnú definíciu bludu (lit. 44).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie