27/2020

Vznik a význam konkrétnych predstáv a abstraktných pojmov

článok prečítaný 1384 x

Autor: J. Pogády, P. Nádvorník, M. Bernadič

 

Odraz objektívnej reality vo vedomí subjektu sa uskutočňuje dvojakým spôsobom. Prirodzený – vrodený – spôsob je zmyslové vnímanie, ktorým sa v dôsledku analyticko-systentickej činnosti mozgu reálne objekty zobrazujú do pamäti nervovej sústavy ako konkrétne predstavy. Ich nekonečné množstvo sa stáva podkladom konkrétneho myslenia a od neho závislého konania. Tento princíp sa uplatňuje u všetkých organizmov, včítane človeka. Fyziologickou transformáciou konkrétnych predstáv do abstraktných pojmov sa však dosahuje všeobecný spôsob špecificky ľudského myslenia v pojmoch. Podstatou tejto získanej zmeny je podmienene reflexný mechanizmus činnosti mozgu, pri ktorom sa predstava nahradí akýmkoľvek konkrétnym znakom, ktorý zastúpi pôvodný význam konkrétnej predstavy. Myslenie v pojmoch, ktorými sú aj znaky, prebieha pomocou slov, prípadne písma materinského jazyka podľa gramatických pravidiel. Dosiahol sa tak obrovský rozvoj všeobsahujúcej kultúry spoločnosti. Vyjadrovanie v pojmoch – ktoré sú predsa len vzdialené od skutočnosti – skrýva v sebe aj možnosť zneužitia, ktorému treba predchádzať hľadaním pravdy použitím konkrétneho myslenia (lit. 2).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Depresívna porucha a suicidalita

Prečítané: 2870x Hodnotenie: 5.0

1

L. Breger: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik

Prečítané: 293x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická charakteropatia moci

Prečítané: 288x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická porucha osobnosti – obranné mechanizmy

Prečítané: 361x Hodnotenie: 5.0

1

Narcizmus a „Follow your need“ – úvaha

Prečítané: 365x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie