27/2020

Vznik a význam konkrétnych predstáv a abstraktných pojmov

článok prečítaný 2161 x

Autor: J. Pogády, P. Nádvorník, M. Bernadič

 

Odraz objektívnej reality vo vedomí subjektu sa uskutočňuje dvojakým spôsobom. Prirodzený – vrodený – spôsob je zmyslové vnímanie, ktorým sa v dôsledku analyticko-systentickej činnosti mozgu reálne objekty zobrazujú do pamäti nervovej sústavy ako konkrétne predstavy. Ich nekonečné množstvo sa stáva podkladom konkrétneho myslenia a od neho závislého konania. Tento princíp sa uplatňuje u všetkých organizmov, včítane človeka. Fyziologickou transformáciou konkrétnych predstáv do abstraktných pojmov sa však dosahuje všeobecný spôsob špecificky ľudského myslenia v pojmoch. Podstatou tejto získanej zmeny je podmienene reflexný mechanizmus činnosti mozgu, pri ktorom sa predstava nahradí akýmkoľvek konkrétnym znakom, ktorý zastúpi pôvodný význam konkrétnej predstavy. Myslenie v pojmoch, ktorými sú aj znaky, prebieha pomocou slov, prípadne písma materinského jazyka podľa gramatických pravidiel. Dosiahol sa tak obrovský rozvoj všeobsahujúcej kultúry spoločnosti. Vyjadrovanie v pojmoch – ktoré sú predsa len vzdialené od skutočnosti – skrýva v sebe aj možnosť zneužitia, ktorému treba predchádzať hľadaním pravdy použitím konkrétneho myslenia (lit. 2).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Domáce násilie

Prečítané: 3418x Hodnotenie: 5.0

1

Editoriál

Prečítané: 1231x Hodnotenie: 5.0

1

K životnému jubileu profesora Jozefa Hašta

Prečítané: 1840x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie